Bag om Kaptajn i eget liv er to artikler handler om nogle af de overvejelser, der ligger bag materialet.

I den første beskrives den tilgang vi har til ADHD-diagnosen og hvordan, det er vigtigt at gøre op med forestillingen om at være forkert.

I den anden artikel beskrives, hvilke trin man gennemgår i en forandringsproces, når man arbejder med at lave ændringer i sit liv.

Lyt

Lyt til teksten: “Forandringsprocesser”

Lyt til teksten: “ADHD: En anderledes måde at være i verden på”