Når du arbejder med Kaptajn i eget liv, er det en god idé at stoppe op sammen med din styrmand for at fokusere på, om du er på rette vej. Aftal gerne at komme tilbage til dette redskab med jævne mellemrum.

For det første handler redskabet om at afklare, om du tænker anderledes om dig selv og din situation, og derved er blevet bedre i stand til at håndtere dine udfordringer.

For det andet handler det om at undersøge en bestemt strategi eller et bestemt redskab for at finde ud af, om det virker efter hensigten, eller om der skal justeres på en eller anden måde.