Struktur i hverdagen

Struktur i hverdagen er et område, hvor man som voksen med ADHD ofte oplever udfordringer. Mange har et større behov for struktur end andre, men sværere ved at skabe og fastholde den.

Udfordringer med struktur i hverdagen kan have store konsekvenser og omkostninger i ens liv, både på det sociale og økonomiske område samt i det daglige liv.

Hver enkel persons livsstruktur er stort set bygget op om de samme elementer: Dagligdag, relationer, personlige behov og aktiviteter. For at skabe et overblik er der ude til venstre lavet en opdeling i re livsområder, som I kan bruge i jeres overvejelser.

Vaner & rutiner

Mange med ADHD oplever, at det kan være udfordrende at skabe og vedligeholde gode vaner og rutiner. For nogle kan det opleves som kedeligt, og for andre kan det være svært at vælge, i hvilken rækkefølge, tingene skal gøres. Det sker også, at man glemmer de vaner og rutiner, der er indarbejdet.

For at fastholde en ny vane/rutine skal man være forberedt på, at det kan kræve ekstra energi og måske udholdelse af ubehag undervejs.

Dette redskab lægger op til, at du prøver at arbejde med en enkelt vane/rutine, som du kunne tænke dig at få i gang.

Leveregler & huskekort

Leveregel

En leveregel angiver et princip, som du har bestemt dig til at leve efter. Levereglen hjælper til at træffe beslutninger i konkrete situationer, hvor du kan være i tvivl, eller hvor du har lyst til at gøre noget, du ved er uhensigtsmæssigt.

En leveregel udtrykker et vigtigt behov. Den fungerer bedst, hvis du har en konkret erfaring for, at princippet virker.

Huskekort
For at fastholde dine leveregler kan du fremstille huskekort.

Et huskekort kan f.eks. være en A4-side, hvor du har skrevet din leveregel ned. Giv gerne kortet en flot udformning og laminér det, så det holder længe. Hæng det op på et iøjnefaldende sted, så du ser det, når du har brug for det. Jo mere præcist og realistisk levereglen er formuleret, jo lettere er det at huske den og bruge den.

Energiregnskab

Alle mennesker har et energiregnskab, der helst skal gå op, for ikke at overforbruge sig selv. Mange med ADHD oplever at have et følsomt energiregnskab, hvor situationer, opgaver eller andre mennesker kan være meget energikrævende. Mange bliver let overstimulerede, og behøver efterfølgende en lang restitutionstid.

Det kan opleves, som om hjernen er på overarbejde i mange situationer. Det kræver energi at skabe overblik og planlægge, samt bearbejde alle de indtryk, man får. Mange oplever at være på overarbejde, fra man vågner, til man skal i seng.
Måske føler du også et pres for at kunne have et lige så højt aktivitetsniveau som andre. Dette kan medføre, at du kommer til at presse dig selv, uden at tage hensyn til hvad der er energi til.

At blive klogere på hvordan dit energiregnskab hænger sammen, kan betyde, at du både bliver bedre til at tage hensyn til dit energiregnskab, og blive bedre til at forklare andre, hvad du har brug for.

Hverdagsstyring

Dette redskab kan du bruge til at skabe en overskuelig plan til at styre de aktiviteter, du har i dit liv. Det kan være kompliceret at styre sit liv i dagligdagen. Derfor er det en god ide at undersøge og udarbejde et redskab, der kan hjælpe dig med at få overblik.

Det er kun dig, der ved, hvad du har brug for, og hvad der skal til, for at det fungerer. Du har måske prøvet en masse redskaber før. Derfor har du nogle erfaringer med, hvad der virker og ikke virker for dig.

Inden du går i gang, får du lidt inspiration til, hvad redskabet skal kunne. Det skal:

  • Give overblik, så du ikke skal gå og huske din plan i hovedet
  • Være fleksibel, så uforudsete begivenheder ikke vælter din dag
  • Kunne tages med overalt