Den rigtige uddannelse

Inden man vælger en uddannelse, er der mange ting, man skal overveje. Både i forhold til jobmuligheder, interesser og egne kompetencer.

Dette afsnit tager udgangspunkt i, at du har gjort dig nogle overvejelser om, i hvilken retning du ønsker at uddanne dig.

Du kan med dette redskab undersøge og overveje om den ønskede uddannelse er realistisk, og blive mere bevidst om, hvad der skal til for at være på en uddannelse.

Du kan også blive opmærksom på, hvad du har brug for hjælp til, eller om du har brug for særlige aftaler.