Forfatterne

Jens Brejnrod er oprindeligt uddannet musikpædagog, tidligere lektor på læreruddannelsen og har 16 års erfaring som speciallærer på CSV-Aarhus.

Helle Holmen er uddannet lærer med en PD i psykologi og certificeret coach. Udover undervisning i folkeskolen og på specialområdet for udsatte unge, har hun 9 års erfaring som speciallærer på CSV-Aarhus.

Sammen har Helle og Jens i mange år afholdt kurser for voksne med en ADHD-diagnose samt udviklet både undervisningsmaterialer, kursustilbud og foredrag om ADHD for professionelle, pårørende og voksne med ADHD.

Materialet er blevet til med støtte fra Aarhus Kommunes opfinderpulje.

Baggrund

I 2015 modtog Center for Dagområdet, Aarhus Kommune opfinderpuljen til at udvikle et online materiale til borgere med ADHD og deres kontaktpersoner.

Ambitionen for projektet var at udvikle en digital platform, der kunne:

  • fastholde en positiv udvikling for kursister efter forløbende er afsluttede ved at stille viden og værktøjer til rådighed døgnet rundt, så borgere kan benytte det selv, når det passer bedst
  • virke forebyggende ved at stille redskaber til rådighed for borgere, der har ressourcer til det at arbejde med mestring af ADHD-vanskeligheder på egen hånd
  • give professionelle, der arbejdere med voksne borgere med ADHD (bostøtter, job-konsulenter, mentorer m.m.) adgang til de værktøjer CSV har udviklet
  • opkvalificere medarbejderne, der deltager i projektet i forhold til brug af digitale værktøjer i undervisning af voksne med ADHD og andre psykiske vanskeligheder

Projektet bygger på en tilgang der udviklet gennem undervisning på CSV-aarhus. Her har vi mødt flere hundrede mennesker med en ADHD-diagnose, som har stillet deres erfaringer til rådighed for os og hinanden.

Materialet er blevet både et fysisk hæfte samt en tilhørende hjemmeside, hvor man kan hente de enkelte kapitler og se videoer af andre med en ADHD-diagnose fortælle om deres oplevelser.